Bireysel Yetişkin Terapisi

Belirli bir yapı içerisinde yetişkin danışanla yapılan bireysel görüşmelerdir. Danışanın getirdiği problem tüm açılardan ele alınarak beraber belirlenen amaca ulaşmak için danışanla birlikte çalışılır. Bireysel yetişkin terapisinin en temel amacı danışanın problemlerle başa çıkma becerisi kazandırmak ve güçlendirmektir.

Bireysel yetişkin terapisinde, her problem bireye özgü olduğu için bireysel terapi görüşmeleri de o kişiye uygun olarak kişiye özgü bir yaklaşımla belirli bir disiplin içerisindeki çalışma ile oluşturulur. Problem tanımlanır, amaçlar belirlenir, gerçekçi hedefler oluşturulur. Psikolog ile danışan arasında güvene dayalı bir bağ oluşursa terapiye verimli olma olasılığı ile başlanır. Bu doğrultuda terapist, danışanın problemine ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı amaçlar. Danışanın motivasyonunun yüksek olması ve değişimi hedeflemiş olması bireysel terapide önemli noktalardan biridir. Bireysel terapi seanslarının ne sıklıkta ve ne kadar süreceği de yine danışanın problemine ve terapistin çalışma şekline göre değişmektedir. Başlangıçta, genelde haftada bir seanstır. Gereken durumlarda sıklığı artar veya azalır. Doğru ve faydalı bir psikoterapi çalışması için uzman psikoloğun, bu alandaki deneyimi ve eğitimi araştırılmalıdır. Ancak, ilk seanstaki görüşmede de faydalı olup olmayacağına dair sizlerde bir fikir oluşabilir.

Bireyler; yalnızlık, utanç, öfke, çaresizlik, suçluluk, üzüntü, kaygı gibi duygularını; eş, iş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, stres kaynağı yaratan baş etmekte güçlük çektiği diğer konuları (kayıp, aşırı korku, ani beklenmedik olan olaylardan sonra yaşanılan , yoğun umutsuzluk, ayrılık, uyum problemleri, çocukluk döneminde yaşanan ihmal ve suiistimal,  performansa dair yoğun endişe vb.) psikoterapiyle çalışılabilir. Bunların değişmesi süreç gerektirir, sorunlar bir anda oluşmadığı gibi bir anda da ortadan kaybolmazlar. Yaşanılan sorunlara ve bunların derinliğine göre terapi süresi kişiden kişiye farklılık gösterir.