Ergen Terapisi

Ergenlik dönemlerinde cinsiyet fark etmeksizin her çocukta bir takım düşünce ve davranış bozuklukları gözlemlenebilmektedir. Önemli olan bu bozuklukların karmaşa haline dönüşmeden profesyonel bir şekilde düzeltilmesi ve ergen bireylerin tüm negatif durum ve düşüncelerden uzaklaştırılarak hem aileleriyle hem de bulundukları sosyal çevrelerinde düzgün iletişim kurabilen bireyler haline dönüştürülmeleridir.

Ergen terapisi her iki tarafında birbirine duyduğu güven ve yakınlık hissinin yakalandığı durumlarda sonuç alınabilecek süreçlerdir. Çünkü ergenlerle terapi yapan psikologlar, genç bireyin yaşamış olduğu ifade ve iletişim sorunlarını kuvvetli bir ikili ilişki bağı oluşturarak derinlemesine anlamaya çalışmaktadır.

Doğru iletişim yöntemleri kurulmadan ve ergen birey anlamaya çalışılmadan direkt doğru olan empoze edilmeye çalışıldığında genellikle seanslardan hiçbir verim alınamamakta ve hatta kısa sürede seanslar sonlandırılabilmektedir. Bu tip durumlar göz önünde bulundurulursa verilecek terapi çeşitlerinde doğru terapisti bulabilmenin ve ergenle doğru iletişimi kurabilmenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılabilir.

Ergen Terapisi Çalışma Alanları:
 • Ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar
 • Ergenlikte kaygı bozukluğu/Anksiyete
 • Travmalar
 • Ergenlikte yaşanan ölüm-kayıp-yas süreçleri
 • Ergenlik dönemi depresyonu
 • Ergenlikte obsesif- takıntılı davranışlar
 • Sınav kaygısı
 • Sosyal fobi/ Sosyal kaygı
 • Ergenlikte öfke ve saldırganlık
 • Özgüven sorunları
 • Aile arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri