Yetişkin Terapisi

Psikoterapi vücudun herhangi bir organında ortaya çıkan rahatsızlık gibi ele alınması gereken bir süreçtir. Mide veya boğaz ağrısı için ilaç tedavisi söz konusu iken vücudumuzun düşünme ile ilgili olan organındaki sorunlar için psikoterapi ilk ve öncelikli tedavi yöntemi olmalıdır. Psikoterapi herhangi bir arkadaşla dertleşmekten farklı ve teknik olarak ele alınması gereken bir süreçtir ve kendi içerisinde çok farklı yöntemler içerir.
Yetişkin Terapisinin çalışma alanları şu şekildedir:
 • Depresyon ile çalışma
 • Kaygı– Anksiyete ile baş edebilme
 • Stres ve başa çıkma müdahaleleri
 • Panik Bozukluk
 • Somatik problemler: Migren, mide ağrıları vb.
 • Fobilerle ve korkular
 • Olumsuz duygu durumları ile baş etme
 • Kişiler arası ilişki iletişim problemleri
 • Davranışsal sorunlar
 • Kararlar verme /Kararsızlık-Erteleme
 • Duygu durumunda ani değişiklikler
 • Dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
 • Öfke kontrolü sağlama
 • Kayıp ve yas süreci